Richtlijnen avondvierdaagse Vlagtwedde

Inschrijven

1. Inschrijving kan alleen voor de afstanden: 5 km en 10 km.

2. Voorinschrijving is mogelijk op twee data, kijk op de site onder "inschrijven".

3. De inschrijfprijzen zijn bij voorinschrijving € 5,00 p.p. voor vier avonden lopen. Wanneer u slechts 1 dag wilt lopen zijn de kosten bij voorinschrijving eveneens € 5,00 p.p. u ontvangt hiervoor een dagmedaille.

4. De inschrijfprijzen tijdens de avondvierdaagse zijn € 5,50 voor een dagmedaille en € 5,00 wanneer u 4 avonden meeloopt.

5. Het inschrijfgeld dient contant betaald te worden tijdens de inschrijving.

Orde en veiligheid

6. U kunt tussen 17.00 uur en 18:30 uur starten met de avondvierdaagse vanuit partycentrum Rendering.

7. Het is niet toegestaan om eerder te starten dan wel ergens anders vandaan te starten. Ook mag er niet van de route worden afgeweken.

8. Iedereen, zowel scholen, groepen als individuele wandelaars, dienen zich voor en na de tocht te melden bij de organisatie. Bij het ontbreken van stempels op uw startkaart zal geen herinnering worden uitgereikt. Dit geldt inclusief de stempels van de controlepost.

9. U wordt geacht de aanwijzingen van de organisatie en haar verkeersregelaars, ten allen tijde op te volgen (voor, tijdens en na de tocht).

10. Wilt u geen etensresten, verpakkingen etc. laten rondzwerven. Gooi het in de daarvoor bestemde prullenbakken of neem het afval mee naar huis.

11. Wij gaan ervan uit dat de kinderen en hun begeleiders op de hoogte zijn van de geldende verkeersregels. Neem geen onnodig risico en creëer geen onnodig risico, dus niet op de straat lopen als er een stoep is.

12. Bij onaangenaam gedrag van één of meerdere wandelaars of hun begeleiders wordt de school en/of woonvorm hierop aangesproken. Bij herhaaldelijk onaangenaam gedrag van een wandelaar of begeleider loopt de school en/of woonvorm risico om te worden geschorst van deelname.

Overig

13. Scholen en/of woonvormen worden verzocht zich herkenbaar te maken als groep. U kunt hierbij denken aan t-shirts, petten, vlaggen, naamborden o.i.d.

14. De medailles voor de scholen en groepen kunt u op woensdagavond na de tocht ophalen bij de start.

15. Dagmedailles voor de scholen kunt u ook op woensdagavond na afloop ophalen.

16. Per school, vereniging en/of woonvorm wordt er slechts 1 startkaart per afstand verstrekt met daarop het totaal aantal deelnemers vermeld. Bij vermissing van deze kaart wordt u verzocht z.s.m. contact op te nemen met de organisatie. Een nieuwe kaart wordt dan verstrekt tegen betaling van € 3,50.

17. De organisatoren van de avondvierdaagse in Vlagtwedde kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden bij ongeval, vermissing van eigendommen etc. Deelname is volledig op eigen risico.

18. In gevallen waar dit reglement niet in voldoet, heeft het bestuur ten allen tijde een beslissend oordeel.